Ξενώνας Γερ-Μάνη

Ενισχύουμε ανθρώπους, ανοίγουμε δρόμους!

Ζούμε, μαθαίνουμε και εργαζόμαστε στην Ελλάδα. Συνδυάζουμε τα διαγενεακά και διαπολιτισμικά επιμορφωτικά ταξίδια στην Ευρώπη, με σκοπό να συνεργαζόμαστε και να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο. Ο ξενώνας μας "Γερ-Μάνη" είναι ένα δημιουργικό σημείο συνάντησης στη μοναδική φύση της πανέμορφης χερσονήσου της Μάνης.