Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας higreece.gr!

Εδώ θα σας ενημερώσουμε για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα δεδομένα σας με βάση το άρθρο 13 τoυ Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR). Η προστασία της ασφάλειας και του απορρήτου των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι σημαντική για μας.

1. Ευθύνη
Το μέρος που ευθύνεται για την επεξεργασία των δεδομένων είναι ο Σύλλογος Ξενώνων Νέων Ελλάδας - Greek Youth Hostels Association (GRYH), 20200 Κρυονέρι Κορινθίας, Ελλάδα.

2. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τη χρήση των ιστοσελίδων μας

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που χαίρουν επεξεργασίας, σκοπός της επεξεργασίας και νομική βάση
Κατά την επίσκεψη των ιστοσελίδων, εφαρμογών του GRYH Online, ο GRYH ενδέχεται να επεξεργάζεται τα εξής δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς:

 • Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε ενεργά και οικειοθελώς μέσω του GRYH Online (π.χ. κατά την εγγραφή σας, κατά την επικοινωνία μαζί μας με τα ερωτήματά σας ή κατά τη συμμετοχή σας σε έρευνες, κ.α.), συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του αριθμού τηλεφώνου, πληροφοριών που υποβλήθηκαν ως μέρος ενός αιτήματός σας για υποστήριξη και
 • Πληροφορίες που αυτομάτως έχουν σταλεί σε εμάς από το πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή σας, όπως την IP διεύθυνσή σας, τον τύπο συσκευής, τον τύπο προγράμματος περιήγησης, τον ιστότοπο αναφοράς, τις ιστοσελίδες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση κατά την επίσκεψή σας, την ημερομηνία και την ώρα της κάθε αίτησης επισκέπτη.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες και λειτουργίες του GRYH Online και να διαχειριστούμε  την χρήση σας ως προς το GRYH Online
 • Για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας (εφόσον έχετε εγγραφεί στο GRYH Online)
 • Για να απαντήσουμε και εκπληρώσουμε συγκεκριμένα αιτήματά σας και

 • Για να εφαρμόσουμε, όπου εύλογα κρίνεται αναγκαίο, τους όρους χρήσης, να θεμελιώσουμε ή να διατηρήσουμε μια νομική αξίωση ή υπεράσπιση, να αποτρέψουμε την απάτη ή άλλες παράνομες δραστηριότητες, όπως δόλιες επιθέσεις κατά των τεχνολογικών συστημάτων πληροφορικής του GRYH.

H επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών.  Εκτός αν ορίζεται  διαφορετικά κατά τη συλλογή, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι:

 • ότι έχετε δώσει την ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ( Άρθρο 6 (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)
 • ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης με εσάς (Άρθρο 6 (1) (β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

 • ότι η επεξεργασία είναι κατά άλλον τρόπο απαραίτητη για την αποτελεσματική εκτέλεση και διαχείριση της χρήσης των “GRYH Online” (Άρθρο 6 (1) (στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

Cookies-Πληροφορίες Αποθηκευόμενες Αυτομάτως στον υπολογιστή σας
Όταν επισκέπτεσθε κάποιες από τις Ιστοσελίδες μας, μπορούμε να αποθηκεύουμε ορισμένα δεδομένα στον υπολογιστή σας σε μορφή "cookie", προκειμένου να αναγνωρίσουμε αυτομάτως τον Η/Υ σας κατά την επόμενη επίσκεψή σας. Τα "cookies" μπορούν να μας βοηθήσουν ποικιλοτρόπως, για παράδειγμα, επιτρέποντάς μας να διαμορφώσουμε Ιστοσελίδες ώστε να ταιριάζουν καλύτερα με τα ενδιαφέροντά σας ή για να αποθηκεύσουμε τον κωδικό πρόσβασής σας, προκειμένου να μην χρειάζεται να τον πληκτρολογείτε κάθε φορά. Εφόσον δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε "cookies", παρακαλείσθε να δώσετε εντολή στο πρόγραμμά σας αναζήτησης Internet (browser) να σβήνει όλα τα "cookies" από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρει όλα τα "cookies" ή να λαμβάνετε προειδοποίηση πριν την αποθήκευση των "cookies".

Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες
Η παρούσα Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφαρμόζεται αποκλειστικά στο GRYH Online και όχι σε άλλες ιστοσελίδες που τελούν υπό τη διαχείριση τρίτων. Ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες πιστεύουμε πως είναι πιθανό να παρουσιάζουν ενδιαφέρον για εσάς. Ο GRYH δεν ευθύνεται για τις πρακτικές απορρήτου τέτοιων ιστοσελίδων.

3. Διαβίβαση και γνωστοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ο GRYH ενδέχεται να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στους Ξενώνες Νέων του GRYH ή σε τρίτους, αλλά μόνο εάν και στο βαθμό που αυτή η διαβίβαση απαιτείται αυστηρά για τους αναφερθέντες ως άνω σκοπούς.
Εάν επιτρέπεται εκ του νόμου να πράξει καταυτόν τον τρόπο, ο GRYH ενδέχεται να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε δικαστήρια, αρχές επιβολής του νόμου, ρυθμιστικούς φορείς και δικηγόρους εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
Ο GRYH αναθέτει καθήκοντα σε παρόχους υπηρεσιών (τους λεγόμενους εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), όπως σε παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας ή υποστήριξης πληροφορικής, οι οποίοι ενεργούν μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του GRYH και οι οποίοι δεσμεύονται συμβατικά να ενεργούν σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Διάρκεια Διατήρησης

Εκτός αν ρητά δηλώθηκε διαφορετικά κατά το χρόνο συλλογής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. με το έντυπο συγκατάθεσης, το οποίο αποδεχθήκατε), διαγράφουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εάν η διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητη ως προς τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υπέστησαν επεξεργασία με άλλο τρόπο και εάν δεν υφίσταται υποχρέωση εκ του νόμου υπό το ισχύον δίκαιο (όπως από τη φορολογική ή την εμπορική νομοθεσία) για περαιτέρω διατήρηση  των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Σε περίπτωση που δηλώσατε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία συγκεκριμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το GRYH, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή, με μελλοντική ισχύ, ήτοι, η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προτού αυτή ανακληθεί. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης, ο GRYH δύναται να επεξεργάζεται περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μόνο σε περιπτώσεις που υφίσταται άλλος νομικός λόγος για την επεξεργασία.

6. Δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιορισμός της επεξεργασίας, δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων στην επεξεργασία και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Υπό την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και - εφόσον πληρούνται οι σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις - έχετε το δικαίωμα:

 • να λαμβάνετε από το GRYH επιβεβαίωση για το εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία ή μη και, στην περίπτωση αυτή να αποκτάτε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρανα ζητάτε από το GRYH τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν
 • να ζητάτε από το GRYH τη διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα

 • να ζητάτε από το GRYH περιορισμό της επεξεργασίας αναφορικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα

 • στη φορητότητα των δεδομένων που σας αφορούν και τα οποία παρείχατε με ενέργειές σας

 • να προβάλλετε αντιρρήσεις για λόγους που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατάστασή σας έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.


7. Υπεύθυνος Επικοινωνίας σε σχέση με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο GRYH παρέχει υποστήριξη προς όλες τις ερωτήσεις, σχόλια, προβληματισμούς ή καταγγελίες που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα  σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας. Η επικοινωνία με το GRYH μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του μέιλ admin@higreece.gr.
Ο GRYH θα καταβάλλει πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκρίνεται και να διευθετεί οποιαδήποτε αιτήματα ή καταγγελίες, τα οποία φέρνετε υπό την προσοχή της. Επιπλέον, εκτός της επικοινωνίας με το GRYH, έχετε πάντοτε το δικαίωμα να προσεγγίσετε την αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με την αίτησή σας.