Όροι χρήσης

Όροι χρήσης Ξενώνων Νέων

Ο διαδικτυακός αυτός τόπος λειτουργεί με ευθύνη του Σύλλογου Ξενώνων Νέων Ελλάδας (GRYH).

Προϋπόθεση για έκπτωση στις τιμές διαμονής σε έναν Ξενώνα Νέων στην Ελλάδα είναι η κάρτα μέλους είτε του Συλλόγου Ξενώνων Νέων Ελλάδας είτε κάποιου άλλου συλλόγου - μέλους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ξενώνων Νέων - International Youth Hostel Federation (Hostelling International). Αυτή μπορεί να αποκτηθεί online. Οι ξενώνες νέων προσφέρουν έκπτωση για νέους, ενήλικες, οικογένειες και ομάδες. Οι ομάδες παιδιών ή νέων πρέπει να συνοδεύονται από τουλάχιστον ένα ενήλικο άτομο, που έχει την ευθύνη της ομάδας.

 

1. Κράτηση

1.1 Οι πελάτες μπορούν να κάνουν κράτηση για την διαμονή τους προσωπικά, τηλεφωνικά, με μείλ ή online.

1.2 Το αίτημα για κράτηση πρέπει να περιέχει τα παρακάτω: όνομα, διεύθυνση, πληροφορίες για την άφιξη και αναχώρηση, αριθμός ατόμων με αναφορά στο φύλο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός κάρτας μέλους (αν υπάρχει) και για τις οικογένειες: ηλικία παιδιών, τυχόν ιδιαίτερες επιθύμιες.

1.3 Η γραπτή επιβεβαίωση ή το συμφωνητικό κράτησης είναι δεσμευτικά και για τις δύο πλευρές.

1.4 Για οικογένειες και όμαδες με διαμονές μεγαλύτερης διάρκειας συντάσσεται ένα συμφωνητικό κράτησης.

1.5 Πελάτες που δεν έχουν κάνει κράτηση, μπορούν να διαμείνουν μόνο, εφόσον το επιτρέπει η διαθεσιμότητα του ξενώνα νέων.

2. Πληρωμή

Η πληρωμή για την διαμονή στον ξένωνα πρέπει να γίνει μέχρι την αναχώρηση του πελάτη. Μπορεί να ζητηθεί και κατάθεση του ποσού σε τράπεζα. Περαιτέρω λεπτομέρειες ρυθμίζει το συμφωνητικό κράτησης.

3. Ακύρωση

3.1 Πελάτες χωρίς κάποιο συμφωνητικό κράτησης μπορούν να ακυρώσουν την κράτησή τους τηλεφωνικώς. Η ακύρωση πρέπει να ληφθεί από τον ξενώνα το αργότερο μία μέρα πριν την άφιξη, πριν τις 6 μ.μ.

3.2 Πελάτες με συμφωνητικό κράτησης πρέπει να ακυρώσουν την κράτησή τους εγγράφως. Η ακύρωση πρέπει να παραληφθεί από τον ξένωνα το αργότερο 8 εβδομάδες πριν την άφιξη, εφόσον δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στο συμφωνητικό. Ακόμα, πρέπει και ο ακριβής αριθμός των ατόμων της κράτησης να κοινοποιηθεί εγγράφως στον ξενώνα, 8 εβδομάδες πριν την άφιξη.

3.3 Για κρατήσεις έως 8 εβδομάδες πριν την άφιξη και για μετέπειτα ενδεχόμενες ακυρώσεις ισχύουν οι ρυθμίσεις, που αναφέρονται στο επόμενο κεφάλαιο “ακυρωτικά”.

3.4 Οι ξενώνες έχουν το δικαίωμα απέναντι στους εγγεγραμένους πελάτες, οι οποίοι έχουν κάνει κάποια κράτηση, να ακυρώσουν το συμβόλαιο κράτησης έως 4 εβδομάδες πριν την άφιξη του πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση ο ξενώνας έχει την υποχρέωση να ενημέρωσει τον πελάτη άμεσα για την μη διαθεσιμότητα και να ακολουθήσει την διαδικασία επιστροφής χρημάτων. Οι προαναφερόμενοι πελάτες θα λάβουν υποστήριξη για εναλλακτική διαμονή.

4. Ακυρωτικά

4.1 Αν το όριο χρόνου ακύρωσης μιας κράτησης δεν τηρηθεί, ή αν μειωθεί ο αριθμός των αφικνούμενων πελατών κατά τουλάχιστον 10%, ή εάν ο πελάτης δεν εμφανιστεί καθόλου, τότε θα ζητηθεί από πλευράς ξενώνα για κάθε άτομο και ημέρα μια αποζημίωση 50% ποσού που προβλέπει το συμφωνητικό, εκτός εάν ο πελατης αποδείξει ότι υπήρξε μικρότερη ή καθόλου ζημιά.

4.2 Αν το ποσό της υπαναχώρησης είναι μεγαλύτερο από την συμφωνηθείσα τιμή, θα χρεωθεί στον πελάτη.

4.3 Η αποζημίωση μπορεί να τεθεί εκτός ισχύος, εάν οι συμφωνημένες παροχές χρησιμοποιηθούν από άλλους πελάτες.

5. Κάρτα μέλους

Η προϋπόθεση για έκπτωση 10% στη χρήση του ξενώνα προϋποθέτει την επιδειξη μιας έγκυρης κάρτας μέλους.

6. Κάρτα μέλους οργανώσεων

6.1 Σχολεία, ομάδες νέων, σύλλογοι, οργανισμοί, ιδρύματα, εταιρείες, ενώσεις και άλλες οργανώσεις αποκτούν μια ενιαία συνδρομή για τα μέλη τους και λαμβάνουν ομαδική κάρτα μέλους.

6.2 Ο ομαδάρχης μπορεί να διανυκτερεύσει με την ομάδα στον ξενώνα καλυπτόμενος από την ομαδική κάρτα μέλους.

6.3 Μία όμαδα αποτελείται από τουλάχιστον 4 συμμετέχοντες/συμμετέχουσες, συμπεριλαμβανομένου του συντονιστή. Οι ομαδάρχες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το 18ο έτος γέννησης.

6.4 Ομαδικές κάρτες μελών δεν εκδίδονται για τουριστικά γραφεία και άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν επαγγελματικούς σκοπούς σε σχέση με ταξίδια. Ακόμα και σε περίπτωση κράτησης μέσω μεσολαβητή πρέπει να παρουσιαστεί η κάρτα μέλους της ομάδας που πρόκειται να ταξιδέψει.

7. Τιμές

Οι τιμές βασίζονται στην επίκαιρη λίστα τιμών του κάθε Ξενώνα Νέων στην Ελλάδα, τη στιγμή που υποβάλεται το αίτημα κράτησης στον ξενώνα, αν δεν έχει συμφωνηθεί κάποια άλλη τιμή στο συμφωνητικό κράτησης.

8. Ευθύνη

8.1 Πελάτες, οι οποίοι με δική τους ευθύνη προκαλούν ζημιά σε κτίρια ή εγκαταστάσεις των ξενώνων νέων, θα κληθούν για την αποκατάστασή τους με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο (συμπεριλαμβανομένου του αρμόδιου κηδεμόνα του υπαίτιου, εφόσον είναι ανήλικος).

8.2 Την ευθύνη για απώλεια, κλοπή ή ζημιά πολύτιμων αντικειμένων μπορεί να αναλάβει ο ξενώνας, μόνον αν αυτά δόθηκαν για φύλαξη στο προσωπικό του ή στον εκπρόσώπο του ξενώνα, εκτός εάν ο Σύλλογος Ξενώνων Νέων, τα όργανά του ή οι εντεταλμένοι του προκάλεσαν την απώλεια ή τη ζημιά εσκεμμένα ή από απροσεξία. Και εδώ εφαρμόζεται το ισχύον νομικό πλαίσιο.

8.3 Για ζημιές σε οχήματα (συμπεριλαμβανομένου και του περιεχομένου) ή ποδήλατα, που είναι παρκαρισμένα στα οικόπεδα των ξενώνων νέων, δεν αναλαμβάνουν οι ξενώνες ευθύνη, εφόσον η ζημιά δεν έχει προκληθεί εσκεμμένα ή από απροσεξία.

 

Κατεβάστε και εκτυπώστε τους όρους χρήσης μας.

Για περισσότερες ερωτήσεις όσον αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις, απευθυνθείτε στην ηλεκτονική διεύθυνση info@higreece.gr